Времева линия

Стартиране на компанията през октомври 2018 г.

Имайки първоначалното портфолио от продукти през октомври 2018 г. с продукти като Carina family, Electra Family, Polaris, TYL, Gatria, Atria и полюсна структура ....

Завършване на продуктите през май 2019 г. EX: Довършване на електрическото семейство и добавяне на улични светлини (Electra street series4) към портфолиото от продукти.

Увеличаване на броя на проектите, целевите пазари и участието в търгове през 2019 г. ----- Удовлетвореност от предишни проекти Удовлетвореност на клиентите с бърза реакция и доверие, спечелени на пазара.

Увеличаване на броя на продуктите в портфолиото през януари 2020 г. Поради разширяването на целевите пазари бяха добавени различни декоративни стълбове. Семейството TYL и Polaris беше завършено с различни ватове.