• Get In Touch: +359 893 008598
 • WhatsApp: +359 895 003647
Гаранционна политика

Имате нашата защита

Гаранционни условия на Еспика

Уважаеми клиенти,

Всички вътрешни и външни осветителни тела, произведени от Еспика ЕООД и закупени в България, са гарантирани срещу експлоатационни неизправности за срока на гаранционния период при спазване на следните условия:

 

Правила и условия

 

 1. Продуктите се монтират от квалифицирани електротехници в съответствие с инструкциите за експлоатация.
 2. Допустимата температура на околната среда, посочена в инструкциите за експлоатация, трябва да се спазва.
 3. Трябва да се спазва максималната влажност на околната среда, посочена в инструкциите за експлоатация.
 4. Допустимите входен ток и напрежение, посочени в инструкциите за експлоатация, се спазват.
 5. Боравенето, транспортирането и съхранението на продуктите се извършва по подходящ начин и се основава на предпазни мерки за безопасност, за да не се повреди продукта.
 6. Дефектите, заявени от клиента, възникват в процеса на проектиране или производство и се одобряват от представителите на Еспика ЕООД.
 7. За да се възползва от гаранционните услуги на Еспика ЕООД, клиентът, в случай че забележи някакви дефекти, трябва да съобщи за дефекта и неговите условия (като място на инсталиране, условия за монтаж, брой дефектни продукти, описания на дефекти) в рамките на не повече от 30 дни. Отделът по продажбите се информира за това преди продукта да бъде върнат.
 8. За да се възползва от гаранционните услуги на Еспика ЕООД, клиентът трябва да върне продуктите на Еспика ЕООД в подходящи опаковки.
 9. Разходите, произтичащи от използването на гаранционните услуги като разходи за премахване и повторно инсталиране на продукта, пратка, товарене, разтоварване, имуществени щети, спиране на експлоатацията, както и разходите, направени от правилата за движение, не се покриват от тази гаранция.
 10. Разходите за изпращане на ремонтирани или заменени продукти обратно на клиента се покриват от тази гаранция, ако продуктът отговаря на гаранционните условия. В противен случай разходите ще бъдат начислени на клиента.
 11. При ремонт или замяна на продукт гаранционният срок остава непроменен и се определя въз основа на датата на покупка.
 12. Еспика ЕООД трябва да бъде информирана преди регистрация на поръчката за всякакви специални условия, като например инсталации в среда, включваща висока солна корозия, висока околна температура и висока влажност, така че да могат да се произвеждат и доставят персонализирани продукти за тези зони.
 13. Гаранционният период за персонализирани продукти се определя въз основа на споразумението, направено с клиента преди регистрация на поръчката.
 14. За продукти, които не са обхванати от тази гаранция, резервните части могат да се доставят само от Еспика ЕООД и разходите ще бъдат начислени на клиента.
 15. В случай на среща на условия, които не са включени в настоящите гаранционни условия, страните могат да договарят и да се споразумеят за уреждане.

 

Изключения

 

 1. Всяка повреда и счупване поради претоварване на продукта по време на съхранение и монтаж не се покрива от тази гаранция.
 2. Всички дефекти във външния вид, като счупване на стъклото или корпуса, не се покриват от тази гаранция.
 3. Всяка промяна на гаранционната карта, етикети и етикет за технически спецификации води до невалидност на гаранцията.
 4. Всяка поправка и модификация на продукти или добавяне на аксесоари (като свързване и управление на устройства като сензори в интелигентни системи) води до анулиране на гаранцията, освен ако те не са договорени и разрешени официално писмено от представителите на компанията на Еспика ЕООД.
 5. Всяка повреда, причинена от колебанията на електрическата мрежа, електрически удар и механични натоварвания, не се покрива от тази гаранция.
 6. Всяка щета, причинена от природни бедствия (като гръмотевици и мълнии, наводнения, земетресения, пожари и др.) И от външни фактори (като химическа среда), не се покрива от тази гаранция.
ESPICA TEAM